slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Otros enlaces

Colectivo Maloka
http://www.colectivomaloka.org/

Fundació Solidaritat UB
http://www.solidaritat.ub.edu/

Institut dels Drets Humans de Catalunya – IDHC
http://www.idhc.org/

Observatori de Conflictes i Drets Humans
http://www.observatori.org/

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
http://www.taulacolombia.org/

Grupo de investigación sobre culturas indígenas y afroamericanas – CINAF
http://www.ub.edu/cinaf/cas/