slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3 slideshow 3

Mujeres sembrando vida: propuestas de paz y defensa del territorio en comunidades indígenas colombianas

Agenda: 
Mar, 22/11/2016 - 19:00 - 22:00

Lloc: Casa de la Solidaritat, C/ Vistalegre, 15, Metro L2 Sant Antoni / L3 Paral∙lel. 

Hora: 19h. 

Contacte: Núria Morelló: nuriamorello@gmail.com, 622 19 34 77. Alejandra Durán: aleja2012ale@gmail.com, 662 19 96 09

Des de l’Observatori ADPI volem presentar una quarta proposta d’intercanvi entre els pobles indígenes de Colòmbia i els moviments socials catalans centrada en la participació política de les dones i el control territorial.

Com a conseqüència del procés de pau a Colòmbia i la tardana inclusió de les demandes ètniques dels pobles indígenes i afrodescendents, creiem convenient debatre i intercanviar sobre el paper de les dones indígenes en la negociació, els impactes del conflicte en les comunitats i les diferents estratègies de participació política i resistències endegades per les dones.

En aquest intercanvi continuarem dues de les línies de treball que hem aplicat durant el projecte “Teixint noves solidaritats”: per una banda, la línia de gènere i feminisme. Per una altra, la d’economia social i solidaria. Ambdues estan incloses en treballar políticament les propostes del moviment indígena en la construcció d’una pau que vagi més enllà de l’acord entre actors militars i polítics, i que garanteixi l’absència de conflicte i violència.

Intervindran:

Rosa Velasco. Economista, defensora dels drets de les dones i militant del moviment indígena del Cauca, Colòmbia.

Betty Puerto. Feminista, activista per la pau i els drets humans. Col·lectiu de Dones Refugiades, exiliades i Migrades, Barcelona.

Modera: Anaís Franquesa. Dona, advocada i membre d'Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
______________________________________________________

Desde el Observatorio ADPI queremos presentar una cuarta propuesta de intercambio entre los pueblos indígenas de Colombia y los movimientos sociales catalanes, centrada en la participación política de las mujeres y el control territorial.

Como consecuencia del proceso de paz en Colombia y la tardía inclusión de las demandas étnicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, creemos conveniente debatir sobre el papel de las mujeres indígenas en la negociación, los impactos del conflicto en las comunidades y las diferentes estrategias de participación política y resistencias emprendidas por las mujeres.

En este intercambio continuaremos dos de las líneas de trabajo del proyecto "Tejiendo nuevas solidaridades": por un lado, la línea de género y feminismo. Por otra, la de economía social y solidaria. Ambas buscan trabajar políticamente las propuestas del movimiento indígena en la construcción de una paz que va más allá del acuerdo entre actores militares y políticos, y que garantice la ausencia de conflicto y violencia.

Intervendrán:

Rosa Velasco. Economista, defensora de los derechos de las mujeres y militante del movimiento indígena del Cauca, Colombia.

Betty Puerto. Feminista, activista por la paz y los derechos humanos. Colectivo de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Barcelona.

Modera: Anaís Franquesa. Mujer, abogada y afiliada de Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.